logo
Q-SERVICE truck logo
Godziny otwarcia

PN-PT 6-17 SB 6-13

Telefon kontaktowy

693 123 465 lub 65 546 39 17​

Dozory techniczne autocystern

Skontaktuj się z nami!

693 123 465
65 546 39 17

Dozory techniczne autocystern

Posiadamy uprawnienia w zakresie montażu, modernizacji i naprawy zbiorników cystern drogowych przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 3 i 9 wg ADR.

 

oraz cystern drogowych przeznaczonych do przewozu towarów niezaliczanych do niebezpiecznych napełnianych, opróżnianych lub przewożonych pod ciśnieniem większym niż 0,05 MPa.

 

Współpracujemy również z producentem autocystern Stokota.

 

 
autocysterna

Zapraszamy do kontaktu

Copyright © 2022 PW ADAMS